Blog

  /  Blog

  “Buffet” Project หนังสือของ Studio ปีนี้ที่ Bangkok Art Book Fair เราจะมี Artwork หลายสิบแบบจากทุกคนในออฟฟิศ ร่วมกันออกแบบ ให้ทุกคนเลือกมาทำเป็นหนังสือของตัวเอง โดยทางเราจะเย็บเล่มให้ด้วยการเจาะรูแบบแฟ้ม และยังมีหนังสือ Mini book ฝีมือน้องฝึกงานของเราในปีนี้ด้วย    

  ปีนี้เป็นปีแรกที่มีการจัดงาน Bangkok Art Book Fair โดย Bangkok City City Gallery ออฟฟิศของเราได้รับเลือกไปออกบูธ เลยเป็นที่มาของหนังสือเล่มแรกของเราของเรา     in-between หนังสือภาพต่อเนื่องคล้ายภาพวาดอนิเมชั่น ขนาด 25 cm. x 180 cm. คำว่า inbetween เป็นศัพท์เทคนิคทางอนิเมชั่น หมายถึงภาพที่วาดระหว่างภาพหลักสองภาพให้เกิดเป็นภาพเคลื่อนไหว ซึ่ง "ช่วงระหว่างเวลา" นี่เองที่เป็นความคิดที่เราสนใจ การมองขอบเขตของเวลาในช่วงสั้นๆ ระดับเสี้ยววินาทีกับช่วงระดับปี