Bangkok Art Book Fair 2017

 

ปีนี้เป็นปีแรกที่มีการจัดงาน Bangkok Art Book Fair โดย Bangkok City City Gallery

ออฟฟิศของเราได้รับเลือกไปออกบูธ เลยเป็นที่มาของหนังสือเล่มแรกของเราของเรา

 

 

in-between

หนังสือภาพต่อเนื่องคล้ายภาพวาดอนิเมชั่น ขนาด 25 cm. x 180 cm.

คำว่า inbetween เป็นศัพท์เทคนิคทางอนิเมชั่น หมายถึงภาพที่วาดระหว่างภาพหลักสองภาพให้เกิดเป็นภาพเคลื่อนไหว ซึ่ง “ช่วงระหว่างเวลา” นี่เองที่เป็นความคิดที่เราสนใจ

การมองขอบเขตของเวลาในช่วงสั้นๆ ระดับเสี้ยววินาทีกับช่วงระดับปี ทศวรรษ ศตวรรษ หรือปีแสง ย่อมเห็นเหตุการณ์อะไรที่แตกต่างกัน

ความหมกมุ่นสนใจในเรื่องเวลานี่เองที่เป็นไอเดียของงานส่วนตัวมาโดยตลอด (รวมถึงงานนี้ด้วย)